HIGHLIGHTS!

PERMATA SHOWCASE

Menjadi pusat jaringan usahawan Muslim yang mampu berdaya saing di peringkat global.

Menerapkan kemahiran dan nilai-nilai keusahawanan Islam dengan penguasaan ilmu teori dan amali terhadap mahasiswa secara berterusan.

  • Menyediakan program-program dan persekitaran yang kondusif berteraskan nilai-nilai Islam bagi pembangunan keusahawanan.
  • Melahirkan modal insan yang holistik serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan Islam.
  • Mengukuhkan dan meluaskan sistem sokongan untuk perniagaan pelajar.
  • Meningkatkan jumlah pelajar yang menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
  • Membangunkan usahawan Muslim yang mampu memimpin masyarakat serta berpotensi meningkatkan ekonomi ummah.
  • Menyediakan program-program dan persekitaran yang kondusif berteraskan nilai-nilai Islam bagi pembangunan keusahawanan.
  • Melahirkan modal insan yang holistik serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan Islam.
  • Mengukuhkan dan meluaskan sistem sokongan untuk perniagaan pelajar.
  • Meningkatkan jumlah pelajar yang menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
  • Membangunkan usahawan Muslim yang mampu memimpin masyarakat serta berpotensi meningkatkan ekonomi ummah.

PERMATABulletin

FPQS Bulletin

The Islamic Global School Network (IGSN 2018)

April 17th, 2018|0 Comments

NILAI, April 17, 2018 – The Islamic Global School Network (IGSN 2018) which was organised by Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) under the International Department known as USIM ‘Alamiyah from 9th to 13th of April, [...]