Facebook @ GENIUS Insan

Youtube @ GENIUS Insan

Buletin @ GENIUS Insan

Majlis Anugerah IJSC & AKRAB 2020

Tanggal 22 september 2020 telah berlangsung majlis penganugerahan INSAN JUNIOR SCHOOL CERTIFICATE (IJSC) dan ANUGERAH KECEMERLANGAN ABQARI (AKRAB) di Dewan [...]

Lagi Buletin

Individu yang Abqari berkebolehan tinggi memahami, mentafsir, menghafaz dan mengaplikasi al-Quran dan al-Sunnah dalam kehidupan serta mampu membangunkan tradisi keilmuan Islam dan mencetuskan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Definisi GENIUS Insan

Penubuhan GENIUS Insan adalah bersesuaian bagi meneruskan kesinambungan perkembangan ilmu Islam dan melahirkan ilmuan Islam yang agung pada masa akan datang yang mana berteraskan al-Quran dan al-Sunnah.

Asas Penubuhan